Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

odpocznijmy
To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia.
— Paul Thiry Holbach
Reposted frompieprzycto pieprzycto
odpocznijmy
Prawdę mówiąc, jeśli kogoś kochamy, to dość trudno jest nam wybić go sobie z głowy, kiedy nas porzuca.
— Helen Fielding - W pogoni za rozumem
Reposted frompieprzycto pieprzycto
odpocznijmy
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto
odpocznijmy
Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał...
— Stefan Żeromski - Syzyfowe prace
Reposted frompieprzycto pieprzycto
odpocznijmy
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto
odpocznijmy
Poczekam.
Jeszcze mnie trochę poodtrącaj.
— Alicja Kochmańska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
odpocznijmy

March 27 2017

odpocznijmy
Jeśli masz być, to będziesz. Mimo wszystko wierzę w Ciebie, wierzę że kiedyś pobiegniesz. Poczekam tyle ile trzeba, dwa tygodnie, kilka lat, całe życie. Tylko się nie spóźnij.
— List do Ka., s. 41/126
Reposted from3n 3n viasummerkiss summerkiss
odpocznijmy
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viasummerkiss summerkiss
odpocznijmy
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasummerkiss summerkiss
odpocznijmy
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viasummerkiss summerkiss
odpocznijmy
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viasummerkiss summerkiss

March 26 2017

odpocznijmy
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viamakedreamcomestrue makedreamcomestrue
odpocznijmy
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
odpocznijmy
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
odpocznijmy
Są ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Którym zależy. Którzy nie zobojętnieli jeszcze do końca.
— doubleespresso
Don’t say maybe if you want to say no.
odpocznijmy
4085 7d07
odpocznijmy
Milczenie jest gorsze niż kłótnia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl