Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaprzeblyski przeblyski
odpocznijmy
3321 0d75 500
Żulczyk!
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

March 31 2017

odpocznijmy
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
odpocznijmy
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
odpocznijmy
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a vianezavisan nezavisan
odpocznijmy
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis vianezavisan nezavisan
odpocznijmy
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
odpocznijmy

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianezavisan nezavisan
odpocznijmy
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vianezavisan nezavisan
odpocznijmy
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
4492 6f30 500
Reposted fromtwice twice viamore-than-a-memory more-than-a-memory
odpocznijmy

March 29 2017

odpocznijmy
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromlanni lanni viaprzeblyski przeblyski
odpocznijmy
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszarakoszula szarakoszula

March 28 2017

odpocznijmy
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Wiem, że zasłużyłam sobie na twoją obojętność, jednak jeśli choć przez chwilę Ci na mnie zależało, miej litość, nie zostawiaj mnie samej ze światem
— (via dialektycznie)
Reposted fromshitsuri shitsuri viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
odpocznijmy
odpocznijmy
Nie chcę być Twoim ładnym wspomnieniem. Chcę być Twoją ładną przyszłością.
4187 f2b4
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy via3n 3n
odpocznijmy
1467 ee5a 500
Reposted frommesoute mesoute via3n 3n
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...